5 yếu tố đẩy giá vàng tăng 15% trong năm nay

Theo nhận định của T.S Nguyễn Minh Phong – Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế – Xã hội Hà Nội, mức tăng giá vàng cả năm 2011 có thể trên dưới 10-15% so với mức đỉnh cao nhất của giá vàng năm 2010.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm