44 nền kinh tế cấm, hạn chế nhập khẩu hàng Nhật

Theo các quan chức Nhật Bản, còn 44 nền kinh tế vẫn cấm hoặc hạn chế nhập khẩu hàng hóa Nhật Bản do lo ngại về nhiễm chất phóng xạ còn sót lại sau 2 năm xảy ra sự cố hạt nhân Fukushima.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm