2013: Tính toán bỏ trần lãi suất huy động

Đây là phương hướng điều hành chính sách được NHNN đề ra trong báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2013 tổ chức sáng 9/1.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm