14.500 tỉ đồng đầu tư xây dựng thủy điện Lai Châu

(DĐDN) – Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã ký kết Hợp đồng tín dụng thương mại vay vốn đầu tư xây dựng dự án thủy điện Lai Châu với tổng giá trị hợp đồng vay vốn 14.500 tỉ đồng.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm