10 rủi ro của thị trường tài chính năm 2013

Năm 2013, giới kinh doanh đặc biệt lo ngại về những rủi ro chính trị có thể tác động mạnh đến thị trường tài chính toàn cầu.

Nhớ Download Tài Liệu Chứng Khoán về đọc thêm