Home / Bài viết nổi bật / Thị trường tài chính – Financial Market là gì ?

Thị trường tài chính – Financial Market là gì ?

Thị trường tài chính – Financial Market là gì ?
Rate this post
thi-truong-tai-chinh-la-gi

Hợp đồng Repo (RP) – Repurchase Agreement:
Các công ty lớn, có uy tín huy động vốn bằng cách vay ngắn hạn qua việc bán và cam kết mua lại trái phiếu & chứng khoán sau một thời gian nhất định.

(Tiếp tục cập nhật)

Thuật ngữ tài chính – ngân hàng:
Thị trường tài chính = Financial Market
Thị trường vốn dài hạn = Long-term money market (Capital market)
Thị trường tiền tệ (Thị trường vốn ngắn hạn) = Money market
Thị trường liên ngân hàng = Interbank Market
Call Market = Thị trường vay nóng = Thị trường cho vay ngắn hạn (tiền lãi tính theo ngày)
Thị trường mở = Open Market
Hợp đồng Repo (RP) Repurchase Agreement
(Nếu bạn muốn học đầu tư cùng Akira Lê thì đọc ngay phần dưới)
Download các tài liệu học đầu tư chứng khoán của Akira Lê TẠI ĐÂY

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments

Leave a Reply