Home / Bài viết nổi bật / Tài chính trực tiếp, gián tiếp là gì ? Direct & Indirect Finance

Tài chính trực tiếp, gián tiếp là gì ? Direct & Indirect Finance

Tài chính trực tiếp, gián tiếp là gì ? Direct & Indirect Finance
Rate this post
Thuật ngữ tài chính:
Tài chính trực tiếp vs Tài chính gián tiếp
Direct finance  vs  Indirect finance

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments