Home / Bài viết nổi bật / Tài chính trực tiếp, gián tiếp là gì ? Direct & Indirect Finance

Tài chính trực tiếp, gián tiếp là gì ? Direct & Indirect Finance

Tài chính trực tiếp, gián tiếp là gì ? Direct & Indirect Finance
Rate this post
Thuật ngữ tài chính:
Tài chính trực tiếp vs Tài chính gián tiếp
Direct finance  vs  Indirect finance
(Nếu bạn muốn học đầu tư cùng Akira Lê thì đọc ngay phần dưới)
Download các tài liệu học đầu tư chứng khoán của Akira Lê TẠI ĐÂY

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments