Home / Giải thích thuật ngữ / Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?

Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?

Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?
Rate this post

Thuật ngữ tài chính: Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement 現先取引.
.

(Nếu bạn muốn học đầu tư cùng Akira Lê thì đọc ngay phần dưới)
Download các tài liệu học đầu tư chứng khoán của Akira Lê TẠI ĐÂY

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments

Leave a Reply