Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement 現先取引.
.

(Nếu bạn muốn học đầu tư cùng Akira Lê thì đọc ngay phần dưới)
Download các tài liệu học đầu tư chứng khoán của Akira Lê TẠI ĐÂY

Nội dung:

  • repo là gì
  • hợp đồng mua lại
  • hợp đồng mua lại là gì
  • hop dong lao dong la gi
  • repurchase agreement là gì