Home / Giải thích thuật ngữ / Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?

Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?

Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement là gì ?
Rate this post

Thuật ngữ tài chính: Hợp đồng mua lại (Repo) Repurchase Agreement 現先取引.
.

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments

Leave a Reply