Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Thuật ngữ tài chính: Chỉ số giảm phát GDP GDP deflator GDPデフレーター.
.

Nội dung:

  • chỉ số giảm phát gdp
  • y nghia cua chi so giam phat
  • Chi so giam phat
  • chi so giam phat gnp
  • Cong thuc tinh giam phat

Like bài viết !