Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Thuật ngữ tài chính: Chỉ số giảm phát GDP GDP deflator GDPデフレーター.
.

Nội dung:

  • gdp deflator là gì
  • chỉ số giảm phát
  • chỉ số giảm phát gdp của việt nam
  • GDP def là gì
  • giam phat la gi

Like bài viết !