Home / Giải thích thuật ngữ / Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )
Rate this post

Thuật ngữ tài chính: Chỉ số giảm phát GDP GDP deflator GDPデフレーター.
.

(Nếu bạn muốn học đầu tư cùng Akira Lê thì đọc ngay phần dưới)
Download các tài liệu học đầu tư chứng khoán của Akira Lê TẠI ĐÂY

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments

Leave a Reply