Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Thuật ngữ tài chính: Chỉ số giảm phát GDP GDP deflator GDPデフレーター.
.

Nội dung:

  • gdp deflator là gì
  • cách tính hệ số giảm phát
  • chỉ số giảm phát
  • Chi so giam phat tiem an
  • chỉ số điều chỉnh gdp là gì

Like bài viết !