Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

chiso-giamphat-gdp Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Thuật ngữ tài chính: Chỉ số giảm phát GDP GDP deflator GDPデフレーター.
.

Nội dung:

  • gdp deflator là gì
  • chỉ số giảm phát
  • he so giam phat
  • công thức tính chỉ số giảm
  • cách tính chỉ số giam phát

Like bài viết !

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments