Home / Giải thích thuật ngữ / Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )

Chỉ số giảm phát GDP là gì ? ( GDP Deflator )
Rate this post

Thuật ngữ tài chính: Chỉ số giảm phát GDP GDP deflator GDPデフレーター.
.

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments

Leave a Reply