Home / Tài chính doanh nghiệp (page 3)

Tài chính doanh nghiệp

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh (lãi lỗ) là gì? (Income Statement – PL)

Cấu trúc của Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) theo Mã số Tổng quan về Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) Tiếng Anh: Income statement, profit and loss statement Viết tắt là: P&L, PL Thuật ngữ tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh ( Bảng …

Read More »