Home / Kinh tế (page 4)

Kinh tế

Phương thức đầu tư giá trị (Value), tăng trưởng (Growth) là gì ?

Thuật ngữ tài chính: Phương thức đầu tư giá trị  Value investing philosophy バリュー運用, Phương thức đầu tư tăng trưởng  Growth investing philosophy グロース運用.. (Nếu bạn muốn học đầu tư cùng Akira Lê thì đọc ngay phần dưới) Download các tài liệu học đầu tư chứng khoán của Akira Lê …

Read More »

Chính sách tiền tệ đối phó với khủng hoảng kinh tế

Thuật ngữ tài chính:   Chính sách tiền tệ đối phó với khủng hoảng kinh tế, Chính sách tiền tệ bình thường, Ngân hàng trung ương Central Bank 中央銀行, Nghiệp vụ thị trường mở Open Market Operation (OMO) 公開市場操作, Dự trữ bắt buộc Reserve Requirement 預金準備率操作. . (Nếu bạn muốn học …

Read More »