Home / Giải thích thuật ngữ (page 4)

Giải thích thuật ngữ

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit / CDs/ CD) là gì ?

CFOViet.com :: Chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác. Đặc trưng của CDs là : Là 1 dạng trái phiếu có quyền cho, tặng và chuyển nhượng Lãi suất …

Read More »