Home / Chứng khoán (page 2)

Chứng khoán

Bản chất của cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông

Có 2 phương thức tăng vốn là: Phát hành cổ phiếu thưởng và Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  Cổ phiếu thưởng (Bonus Issues) là gì ? Chia cổ phiếu thưởng góp phần làm tăng vốn điều lệ, cải thiện năng lực tài chính và có cơ …

Read More »

Tập đoàn bao tiêu chứng khoán – Underwriting Syndicate

Thuật ngữ tài chính:Tập đoàn bao tiêu chứng khoán Underwriting Syndicate シンジケート団, Trái phiếu công ty (lãi suất cố định) Industrial Debenture / Straight Bond 事業債, Trái phiếu chính phủ Government bond 公共債, Công ty chứng khoán v.v Financial Instruments Business Operators 金融商品取引業者..

Read More »