Home / Giải thích thuật ngữ / Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất (Consolidated Income Statement) là gì ?

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất (Consolidated Income Statement) là gì ?

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất (Consolidated Income Statement) là gì ?
Rate this post
Các yếu tố cấu thành bản báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất:
Lợi nhuận gộp (Lợi nhuận gộp) = Doanh thu (Total revenue) – Giá vốn bán hàng (Cost of goods sold)
Nếu muốn học thêm về Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn có thể tham gia khóa học của Akira Lê tại đây:
Thuật ngữ tài chính:
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất = Consolidated Income Statement
Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh  = Gross Profit
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Operating income
Lợi nhuận thường xuyên (Lãi định kỳ) = Recurring (Ordinary) Profit
Lợi nhuận trước thuế = Income before Tax
Lợi nhuận ròng = Net Income
Lợi ích của cổ đông công ty mẹ = Earnings

Bạn có nhận xét gì về tài liệu của Akira Lê ?

comments

3 comments

  1. Thế thì cho mình hỏi Operating costs and expenses là gì?
    nếu lấy total revenues – Operating costs and expenses có bằng lợi nhuận gộp được ko?

  2. SG&A (tên gọi khác: SGA, SAG) là viết tắt của: Selling, General and Administrative Expenses

    Như vậy, Operating expenses là một phần của SG&A.

  3. Rất chi tiết và dễ hiểu. Cám ơn bạn.

Leave a Reply