Download tài liệu Kinh tế Tài chính hay nhất tại đây . Tài liệu do Akira Lê và nhóm cộng sự tại Nhật Bản (LeJapan) biên soạn.

Nội dung:

  • www cfoviet com
  • akira kinh tế
  • tailieu tai chinh ngan hang
  • tai like
  • tài liệu đầu tư tài chính

Like bài viết !

Người nước ngoài kiếm tiền từ Việt Nam bằng cách nào?

Người nước ngoài kiếm tiền từ Việt Nam bằng cách nào?

Xem Video: Tiền của người Việt Nam đã chảy vào túi nhà đầu tư nước ngoài như thế nào ? Nội dung chính của Video: Phần 1 : Câu chuyện người nước ngoài sang Việt Nam mua cổ phiếu công ty Vinamilk Phần 2: Tình hình hiện nay: Sắp nới Room nước ngoài từ 49%(…)

Like bài viết !

Nền kinh tế Mỹ sẽ đi về đâu ? Việt Nam sẽ ra sao ? Cơ hội nào cho người Việt ?

Nền kinh tế Mỹ sẽ đi về đâu ? Việt Nam sẽ ra sao ? Cơ hội nào cho người Việt ?

Xem Video tại đây: Nội dung chính của Video: Phần 1: Câu chuyện về “Vua dầu lửa” Phần 2: Tương lai kinh tế Mỹ Phần 3: Sự tác động đến Việt Nam Phần 4: Cơ hội dành cho người Việt Video này chứa nhiều thông tin giá trị, góp phần giúp bạn mở rộng tầm(…)

Like bài viết !

Đồng Yên Nhật Bản giảm giá và sự tác động đến kinh tế – chứng  khoán Việt Nam

Đồng Yên Nhật Bản giảm giá và sự tác động đến kinh tế – chứng khoán Việt Nam

Xem Video tại đây: Nội dung chính của Video: Phần mở đầu : Nội dung cuộc đối thoại giữa Akira Lê và chuyên gia Nhật Bản WHY :: Vì sao đồng Yên giảm giá ? HOW :: Nhật Bản giảm giá đồng Yên bằng cách nào ? WHAT :: Nới lỏng tiền tệ là gì(…)

Like bài viết !

Chi phí cơ hội (Opportunity cost) qua câu chuyện cuộc đời của Steve Jobs

Chi phí cơ hội (Opportunity cost) qua câu chuyện cuộc đời của Steve Jobs

WHAT :: Chi phí cơ hội (Opportunity cost) là gì ? Bạn có hai lựa chọn tốt nhất (Số 1) và tốt nhì (Số 2), với điều kiện chỉ được chọn một mà thôi, và nếu bạn quyết định chọn Số 1, thì giá trị lợi ích của Số 2 được gọi là Chi phí(…)

Like bài viết !

Báo cáo tài chính là gì ? (Financial Statement)

Báo cáo tài chính là gì ? (Financial Statement)

Báo cáo tài chính là gì ? Tiếng Anh: Financial Statement, viết tắt là: CF Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm 3 loại: 1. Bảng cân đối kế toán: Dùng để đánh giá doanh nghiệp đang tiến triển thế nào. 2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo lãi lỗ): Doanh nghiệp bạn(…)

Like bài viết !

Tài chính trực tiếp, gián tiếp là gì ? Direct & Indirect Finance

Tài chính trực tiếp, gián tiếp là gì ? Direct & Indirect Finance

Thuật ngữ tài chính: Tài chính trực tiếp vs Tài chính gián tiếp Direct finance  vs  Indirect finance Nội dung:tai chinh truc tieptai chinh truc tiep la githị trường tài chính trực tiếptài chính trực tiếp và tài chính gián tiếptài chính gián tiếp

Like bài viết !